προμεριμνώ

προμεριμνώ
-άω, Α
μεριμνώ εκ τών προτέρων («μὴ προμεριμνᾱτε τί λαλήσετε, μηδὲ μελετᾱτε», ΚΔ).
[ΕΤΥΜΟΛ. < προ-* + μεριμνῶ «φροντίζω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”